ТРЕЋИ УГЛЕДНИ ЧАС У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ”

У оквиру нашег пројекта “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ” на часу физике, наставник Раде је одржао угледни час са ученицима осмог разреда.

Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике

У циљу промоције наученог на семинару, практична примена метода које мотивишу и развијају ученичке компетенције планирана је кроз угледне часове наставника који су били на мобилности.

На овом угледном часу присутне колеге су могле да виде примену методе ОБРНУТА УЧИОНИЦА. Овом методом ученици на час долазе са теоријским предзнањем, потребним за реализацију планираних активности, наученим користећи ресурсе на које их је упутио наставник претходног часа.

Подељени у групе реализовали су два огледа. Наставник даје упутства за реализацију огледа, осврћући се на теоријски део који су ученици научили код куће. Сви су веома озбиљно приступили задатку и дали свој максимум у реализацији. Научену теорију примењивали су у току реализације огледа и управо је аспект видим да се дешава оно шта теорија каже био посебно интересантан ученицима. У току часа ученици су се лепо забавили, а реализујући оглед усвојили нова знања. Управо у анализирању и разговору о тешком и лаком делу задатка ученици спознају циљ ове методе, самостално износећи шта су научили радећи огледе и колико им је у томе помогла теорија коју су морали да науче пре часа. Ова метода оставља више простора и времена за реализовање огледа што је њен највећи али не и једини бенефит.

Било је више него занимљиво пратити начине на које су поједини ученици повезивали теорију са праксом, а посебно бисмо истакли знатижељу која се јавила те су нека питања излазила из оквира наставне јединице. Посебно је закључивање ученика било инспиришуће, прави показатељ успешности реализоване методе.

Мотивисани и инспирисани са часа су отишли задовољни уз констатацију да би било лепо да овакве методе чешће примењују.

ДРУГИ УГЛЕДНИ ЧАС У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ”

У оквиру нашег пројекта “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ” на часу одељењског старешине наставница Љиљана је одржала угледни час са ученицима петог разреда.

Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике

У циљу промоције наученог на семинару, практична примена метода које мотивишу и развијају ученичке компетенције планирана је кроз угледне часове наставника који су били на мобилности.

На овом угледном часу су присутне колеге могле да виде примену методе ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ. Овом методом ученици спознају важност прецизног и јасног изражавања, кроз вежбу коју реализују уче како превазићи потешкоће настале у процесу рада, развијају вештине које ће им бити корисне у свим аспектима живота.

Подељени у парове реализовали су две вежбе. У току вежбе један је имао повез на очима и навођен објашњењима које је давао његов пар требало је да нацрта дати цртеж. Сви су веома озбиљно приступили задатку и дали свој максимум у реализацији. Након што су урадили вежбе ученици су износили ставове и закључке до којих су доши у току реализације задатака. Осим што су сви изнели став да су се у току часа лепо забавили, закључци су зависили од улоге у којој су се нашли. Појединима је било тешко да цртају по упутствима друга, некима пак део где су наводили како да црта, било је и ученика којима је пажњу ометао жамор који се чуо али нико није изјавио да је имао жељу да од реализације задатка одустане. Управо у анализирању и разговору о тешком и лаком делу задатка ученици спознају циљ ове методе, самостално износећи шта су научили радећи ове вежбе.

Било је више него занимљиво пратити начине на које су поједини користили како би помогли другу да нацрта што веродостојнији цртеж ономе који је задат. Посебно је закључивање ученика било инспиришуће, прави показатељ успешности реализованих метода.

Мотивисани и инспирисани са часа су отишли задовољни уз констатацију да би било лепо да овакве методе чешће примењују.

Први интернационални састанак у оквиру нашег Еразмус+ К2 пројекта ~Makerspaces in the School Setting~

На данашњој приредби добродошлице, коју смо припремили за наше госте на првом састанку у оквиру К2 пројекта, наши су ђаци показали сва своја умећа и пребазишли очекивања!

На бриљантном енглеском приредбу је водила наша Дуња, а на сцени су се смењивале песма, игра и рецитација. Осмеси, емоције и интерпретације ђака били су делотворнији од било ког превода. Кад емоцијама говоре сви их разумеју. Преносимо одушевљење наших партнера из Турске, Пољске и Словеније, а велико браво и свака част представника тима школе из Новог Сада.

Искрено, нисмо ни сумњали у интерпретације наших ђака али су опет успели да превазиђу сва наша очекивања. Још једно велико браво за све учеснике у данашњој приредби.