Зелена козметика

Школа је у оквиру активности каријерног вођења реализовала пројектом „Зелена
козметика“. Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
Пројекат је подразумевао: обуку ученика за прављење 3 козметичка препарата,
анализу здравствене исправности добијених производа и обуку ученика о
финансијској писмености.

Подели вест