ТРЕЋИ УГЛЕДНИ ЧАС У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ”

У оквиру нашег пројекта “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ” на часу физике, наставник Раде је одржао угледни час са ученицима осмог разреда.

Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике

У циљу промоције наученог на семинару, практична примена метода које мотивишу и развијају ученичке компетенције планирана је кроз угледне часове наставника који су били на мобилности.

На овом угледном часу присутне колеге су могле да виде примену методе ОБРНУТА УЧИОНИЦА. Овом методом ученици на час долазе са теоријским предзнањем, потребним за реализацију планираних активности, наученим користећи ресурсе на које их је упутио наставник претходног часа.

Подељени у групе реализовали су два огледа. Наставник даје упутства за реализацију огледа, осврћући се на теоријски део који су ученици научили код куће. Сви су веома озбиљно приступили задатку и дали свој максимум у реализацији. Научену теорију примењивали су у току реализације огледа и управо је аспект видим да се дешава оно шта теорија каже био посебно интересантан ученицима. У току часа ученици су се лепо забавили, а реализујући оглед усвојили нова знања. Управо у анализирању и разговору о тешком и лаком делу задатка ученици спознају циљ ове методе, самостално износећи шта су научили радећи огледе и колико им је у томе помогла теорија коју су морали да науче пре часа. Ова метода оставља више простора и времена за реализовање огледа што је њен највећи али не и једини бенефит.

Било је више него занимљиво пратити начине на које су поједини ученици повезивали теорију са праксом, а посебно бисмо истакли знатижељу која се јавила те су нека питања излазила из оквира наставне јединице. Посебно је закључивање ученика било инспиришуће, прави показатељ успешности реализоване методе.

Мотивисани и инспирисани са часа су отишли задовољни уз констатацију да би било лепо да овакве методе чешће примењују.

Подели вест