ШКОЛСКА 2023/2024.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ:

_____________________________________________________________

У свим основним школама на територији Републике Србије у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада, пробни завршни испит за ученике осмог разреда биће организован 22. 3. и 23. 3. 2024. по следећем распореду:

Пробни тест из математике полаже се 22.3.2024. године, 12:00 – 14:00 часова;

Пробни тест из српског језика полаже се 23.3.2024. године, 9:00 – 11:00  часова;

Тест из изабраног предмета полаже се 23.3.2024. године, 11:30 – 13:30 часова


– Дозвољени прибор за ученике:

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши оловка), гумица, троугао, лењир и шестар;

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши оловка), гумица,

– Ученик мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

–  У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика

– Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место (клупе испред учионица) током трајања испита.

  • Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правилима у вези са завршним испитом;
  • На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;
  • Циљ организације пробног завршног испита је да се види колико су ученици спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре;
  • Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;
  • Резултате са пробног завршног испита наставници ће користити у планирању активности за припремање ученика за завршни испит.

МАТУРАНТИ СРЕЋНО!!!!

Подели вест