ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

На основу дописа Министарства просвет (бр. 650-02-00032/2024-07 од 26.03.2024. године) упућеног школи обавештавамо родитеље о остваривању права на бесплатне уџбенике за ученике основне школе у школској 2024/25. години.

Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основног образовања и васпитања. Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, остварују ученици из одређених категорија.

Ради остваривања права на бесплатне уџбенике родитељи су у обавези да до 16.04.2024. године, секретару школе доставе потребну документацију.

Списак ученика који имају право на бесплатне уџбенике, списак потребне документације коју је потребно доставити секретару школе као и списак уџбеника који су бесплатни можете прочитати у обавештењу на линку: БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ШКОЛСКА 2024/25. ГОДИНА

ТРЕЋИ УГЛЕДНИ ЧАС У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ”

У оквиру нашег пројекта “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ” на часу физике, наставник Раде је одржао угледни час са ученицима осмог разреда.

Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике

У циљу промоције наученог на семинару, практична примена метода које мотивишу и развијају ученичке компетенције планирана је кроз угледне часове наставника који су били на мобилности.

На овом угледном часу присутне колеге су могле да виде примену методе ОБРНУТА УЧИОНИЦА. Овом методом ученици на час долазе са теоријским предзнањем, потребним за реализацију планираних активности, наученим користећи ресурсе на које их је упутио наставник претходног часа.

Подељени у групе реализовали су два огледа. Наставник даје упутства за реализацију огледа, осврћући се на теоријски део који су ученици научили код куће. Сви су веома озбиљно приступили задатку и дали свој максимум у реализацији. Научену теорију примењивали су у току реализације огледа и управо је аспект видим да се дешава оно шта теорија каже био посебно интересантан ученицима. У току часа ученици су се лепо забавили, а реализујући оглед усвојили нова знања. Управо у анализирању и разговору о тешком и лаком делу задатка ученици спознају циљ ове методе, самостално износећи шта су научили радећи огледе и колико им је у томе помогла теорија коју су морали да науче пре часа. Ова метода оставља више простора и времена за реализовање огледа што је њен највећи али не и једини бенефит.

Било је више него занимљиво пратити начине на које су поједини ученици повезивали теорију са праксом, а посебно бисмо истакли знатижељу која се јавила те су нека питања излазила из оквира наставне јединице. Посебно је закључивање ученика било инспиришуће, прави показатељ успешности реализоване методе.

Мотивисани и инспирисани са часа су отишли задовољни уз констатацију да би било лепо да овакве методе чешће примењују.

МАРТ МЕСЕЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Ученици са активности Књижевно-језички атеље и Медијска радионица, наше Обогаћене једносменске наставе, удружили су снаге, знања и љубав да реализују акцију МАРТ МЕСЕЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА.

Кроз више планираних активности, које ће реализовати у току месеца марта, жеља им је да укључе све ученике наше школе и мотивишу их да активно учествују у занимљивим активностима које су осмислили.

Циљ свих активности је подизање свести о важности читања, освешћивање важности сваке речи, изражајног говора, познавања свог језика и љубави према њему.

Протекла недеља је била посвећена активност БИРАМ РЕЧ, у којој су путем анкете од ученика тражили најлепшу и најсмешнију реч у нашем језику. Након завршеног анкетирања обрадили су пристигле одговоре, а добијене резултате сабрали са гласовима стручног жирија.

Очекујемо проглашење победника са нестрпљењем.

Стручни жири, састављен од наставника који предају језике, каже да је пред њима био тежак и веома одговоран задатак али и да су пријатно изненађени бројем пристиглих предлога као и њиховом разноврношћу.

Како је идеја, предлог и начин реализације иницијатива самих ученика уопште не сумњамо у успешност акције и испуњење планираних циљева јер се и до сада показало да активности покренуте на њихову иницијативу бивају успешне. Наше је само да им пружимо подршку, помогнемо око техничких делова, помогнемо понеким саветом и уживамо у енергији којом зраче. Радујемо се новим активностима у наредном периоду.