Растимо здраво

Пројекат „Растимо здраво“ реализује се у првом циклусу као ваннаставна
активност. Кроз овај пројекат, ученици стичу знања и навике у вези са здравим стиловима живота.

Подели вест