Мисија и визија

МИСИЈА

Наша мисија је да се кроз образовно-васпитни рад и развој капацитета установе и запослених, посветимо развоју сваког ученика уз уважавање његовиих потреба и интересовања и омогућимо квалитетно образовање као припрему за будући рад, наставак школовања и целоживотно учење.

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава у њој савремена, ефикасна, квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима ученика и наставника, у којој се вреднује рад и допринос свих актера образовно-васпитног рада.

Подели вест