Сарадња са родитељима

У раду школе активно и врло радо учествују и родитељи. Осим у оквиру Савета родитеља укључени су и у разне активности које се реализују у школи. Вољни за сарадњу и отворени за сазнања одазивају се у значајном проценту на заједничке, тематске, родитељске састанке и предавања за родитеље које школа организује.

Подели вест