Позив за подношење понуда 13.07.2017.

Позив за подношење понуда у поступку јавке набавке мале вредности ЈНМВ 2/2017

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   радова– oтклањање санитарно-хигијенских недостатака ( паркетарски,зидарско-молерски и фарбарски радови) по решењу санитарне инспекције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 02.08.2017. године

Отклањање санитарно-хигијенских недостатака(паркетарски, зидарско-молерски и фарбарски радови) порешењу санитарне инспекције.

Kонкурсна документација за јавну набавку радови

Јавна набавка мале вредности

OТКЛАЊАЊЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ НЕДОСТАТАКА ( ПАРКЕТАРСКИ,ЗИДАРСКО-МОЛЕРСКИ И ФАРБАРСКИ РАДОВИ) ПО РЕШЕЊУ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЈНМВ-2/2017

 

Летопис за школску 2014-2015. годину

Били смо јако вредни ове године, што слободно можете и да видите из нашег летописа.

https://drive.google.com/file/d/1ZlQ2oa2q5nNHmwOda_ZPZWCuFHU08uWr/view?usp=sharing