Списак уџбеника

Избор уџбеника за први и пети разред за школску 2018/2019. годину

Избор уџбеника за други и шести разред за школску 2019/2020. годину

Додатне информације и појашњења ЈНМВ 02/2019

Додатне информације и појашњења конкурсне документације ЈНМВ 02/2019.

Позив за подношење понуда 01/2019

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 01/2019

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   добара – хране и пића за школску кухињу