ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

На основу дописа Министарства просвет (бр. 650-02-00032/2024-07 од 26.03.2024. године) упућеног школи обавештавамо родитеље о остваривању права на бесплатне уџбенике за ученике основне школе у школској 2024/25. години.

Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основног образовања и васпитања. Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, остварују ученици из одређених категорија.

Ради остваривања права на бесплатне уџбенике родитељи су у обавези да до 16.04.2024. године, секретару школе доставе потребну документацију.

Списак ученика који имају право на бесплатне уџбенике, списак потребне документације коју је потребно доставити секретару школе као и списак уџбеника који су бесплатни можете прочитати у обавештењу на линку: БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ШКОЛСКА 2024/25. ГОДИНА