Обавештење о преласку на неставу на даљуну

Због нових одлука и уредби које је донела Влада РС рад настављамо на следећи начин:
Уредбом која је прописана, образовно-васпитни рад у периоду од 15.03.2021. (понедељак) до 19.03.2021. (петак) ће се организовати на следећи начин:
Образовно-васпитни рад за ученике од петог до осмог разреда ће се обављати путем наставе на даљину уз коришћење одабраних платформи и путем наставног садржаја који емитује РТС.
Настава се организује за све ученике. Наставник има право да организује индивидуални допуски рад са појединцима, да ради са групама или целим одељењем.
Часови се реализују у реалном времену, према важећем распореду часова за свако одељење и утврђеној сатници. Часови трају 30 минута. Обавеза наставника је да евидентирају ученике који се не укључе на час. То се односи на сваки час.
Редовно се реализују и изборни програми (верска настава/грађанско васпитање) као и слободне наставне активности, пројектна настава. Радно време су искључиво радни дани, материјал који наставници постављају и који ученици шаљу (домаћи задаци, реферати, есеји, презентације…) је у терминима од 7.30 до 19.30 часова сваког радног дана. Договор који наставник оствари са ученицима о неком другом термину је дозвољен уколико постоји обострано слагање.
УПРАВА ШКОЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “АЛЕКСА ШАНТИЋ”
СТЕПАНОВИЋЕВО

Подели вест