Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈВНМ 1/2018.

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   добара – хране и пића за школску кухињу

Подели вест