Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 02.08.2017. године

Отклањање санитарно-хигијенских недостатака(паркетарски, зидарско-молерски и фарбарски радови) порешењу санитарне инспекције.

Подели вест