Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01/2019

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 1/2019-набавка хране и пића за школску кухињу

Подели вест