ДРУГИ УГЛЕДНИ ЧАС У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ”

У оквиру нашег пројекта “ОД ИЗАЗОВА ДО ПОСТИГНУЋА: КАКО МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ” на часу одељењског старешине наставница Љиљана је одржала угледни час са ученицима петог разреда.

Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике

У циљу промоције наученог на семинару, практична примена метода које мотивишу и развијају ученичке компетенције планирана је кроз угледне часове наставника који су били на мобилности.

На овом угледном часу су присутне колеге могле да виде примену методе ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ. Овом методом ученици спознају важност прецизног и јасног изражавања, кроз вежбу коју реализују уче како превазићи потешкоће настале у процесу рада, развијају вештине које ће им бити корисне у свим аспектима живота.

Подељени у парове реализовали су две вежбе. У току вежбе један је имао повез на очима и навођен објашњењима које је давао његов пар требало је да нацрта дати цртеж. Сви су веома озбиљно приступили задатку и дали свој максимум у реализацији. Након што су урадили вежбе ученици су износили ставове и закључке до којих су доши у току реализације задатака. Осим што су сви изнели став да су се у току часа лепо забавили, закључци су зависили од улоге у којој су се нашли. Појединима је било тешко да цртају по упутствима друга, некима пак део где су наводили како да црта, било је и ученика којима је пажњу ометао жамор који се чуо али нико није изјавио да је имао жељу да од реализације задатка одустане. Управо у анализирању и разговору о тешком и лаком делу задатка ученици спознају циљ ове методе, самостално износећи шта су научили радећи ове вежбе.

Било је више него занимљиво пратити начине на које су поједини користили како би помогли другу да нацрта што веродостојнији цртеж ономе који је задат. Посебно је закључивање ученика било инспиришуће, прави показатељ успешности реализованих метода.

Мотивисани и инспирисани са часа су отишли задовољни уз констатацију да би било лепо да овакве методе чешће примењују.

Подели вест