Сарадња са бившим ученицима

Запажене резултате ученици остварују и на завршном испиту. Према статистикама на нивоу града ученици остварују високи пласман просечних бодова на сва три испита.

Ученици успевају да се упишу у првом уписном кругу са великим процентом уписа по првој жељи ученика. Њихово школовање се прати и након што изађу основне школе и у средњим школама остварују успех, како у редовној настави тако и на такмичењима. Велики број њих су активни и успешни ученици средњих школа. Бивши ученици ове школе врло радо посећују наставнике у своје слободно време преносећи утиске и догађаје из средње школе, што им даје сатисфакцију и вољу за још бољи, интезивнији и продуктивнији даљи рад. Успех на факултету је круна њиховог школовања коју такође врло радо деле са наставницима што је потврда квалитета изграђених односа.

Подели вест