МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

Портал Моја средња школа, је посвећен завршном испиту ученика осмог разреда, пријемном испиту и упису у средње школе, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

На Порталу Моја средња школа могу се проверити сви евидентирани подаци за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Линк ка Порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs/

На овом порталу родитељи ученика осмог разреда могу проверити податке унете у базу, извршити избор предмета за трећи тест на завршном испиту, извршити пројаву за полагање пријемног испита у специјализованим школама, видети календар уписних активности, видети бодове са којима дете располаже на упису, поднети пројаву на резултате завршног, уписати дете у школу након изашле расподеле ученика

За лакше коришћење портала прочитајте УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ, а уколико имате неке недоумице обратите се одељењском старешини или координатору за упис у нашој школи.

Подели вест