Сарадња са локалном самоуправом

Локална заједница у сарадњи са школом улаже напоре да се младима омогуће разноврсни културно-уметнички и спортско-рекреативни садржаји и  на тај начин се истичу као носиоци ових активности у селу.

 Кроз сарадњу школе са културно-уметничким друштвом “Степино Коло”, Џудо клубом “Омладинац”, фудбалским клубом „Омладинац“ и шаховским клубом „Добровољац“ деца се већ у раном школском узрасту, а на основу њихових склоности упућују на бављење спортом, шахом или усавршавању извођења традиционалних народних песама и игара.

Као чланови џудо клуба ученици школе освојили су многа савезна и међународна признања. Ово друштво носилац је разних спортских манифестација као што су општинска, окружна и републичка такмичења. Културно-уметничко друштво “Степино коло” је веома препознатљиво као носилац великог броја освојених признања на републичким и  међународним наступима. Сваке године КУД “Степино коло” традиционално организује концерт под називом “Нашем селу на дар“ , а понекад и приходе стечене на овај начин донира у хуманитарне сврхе.

У селу успешно ради библиотека “Никола Тесла”, огранак Градске библиотеке у Новом Саду. Сарадња  школе са месном библиотеком се одвија на свакодневном нивоу и значајно доприноси развоју односа ученика према писаној речи. Сваке године одржавају се разне тематске изложбе у вези са локалном традицијом и историјом места и школе, а које  организује библиотека уз помоћ особља и ученика школе.

Чланице удружења “Лазарице“, мајке бивших и садашњих ученика школе, својим кулинарским умећима и рукотворинама улепшавају све значајније манифестације у школи и ван ње. Од ове године реализује се план сарадње овог удружења са школом у коме се ученици школе поучавају изради ручних радова, које би евентуално могли да продају и на тај начин себи и школи обезбеде боље услове за рад. Поменуте активности се реализују на основу препоруке Министарства просвете о развијању предузетничких компетенција кроз ваннаставни процес рада.

Ученици школе “Алекса Шантић” учествују на бројним манифестацијама у организацији Града Новог Сада.

…..

Заједно са наставницима учествују и у многим другим пројектима као што је Битка за знање, КОДиграње, Дабар, Сат програмирања, Покренимо нашу децу, Чепом до осмеха, Читалачки маратон и Полицајац у заједници.

Прикупљање и сортирање рециклажног материјала, организовање едукативних радионица за ученике, само су неке од активности које се спроводе у школи.

Подели вест