Тимови и стручна већа

 Тимови и стручни органи ОШ “Алекса Шантић” у школској 2022/2023

Тим за самовредновањеСтручни актив за развојно планирање (ШО)Стручни актив за развој школског програма (НВ)Тим за инклузивно образовањеТим за професионални развој
1.Светлана Келеман
2. Ана Младеновић
3. Љиља Жутић 4. Славица Јевић
5. Љиљана Рехнер
6. Maja Петровић 7. Младен Бига
8. Александра Јањић
9. Маша Буха
1.Светлана Келеман
2. Славица Јевић
3. Ана Младеновић
4. Јелена Стошић
5. Љубомир Костин
6.Соња Јелача 7. Младен Бига 8. Александра Јањић
9. Маша Буха
1.  Велимир Јазић
2. Љиљана Чолић
3. Ана Младеновић
4. Милан Агбаба 5. Раде Марјановић
6. Љиља Жутић  
1. Витомирка Младић
2. Ана Младеновић
3. Маја Петровић 4. Љиљана Чолић
5. Милан Агбаба 6. Младен Бига
7. Александра Јањић
8. Маша Буха
1.Светлана Келеман
2.Ана Младеновић 3.Витомирка Младић
4.Маја Петровић 5.Јована Сремачки
6. Младен Бига 7. Александра Јањић
8. Маша
Буха
Тим за професионалну оријентацијуТим за обезбеђивање квалитета и развој установеТим за развој међупредметних компетенција и предузетништвоТим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаПедагошки колегијум
1. Ана Младеновић
2. Јована Сремачки
3. Предраг Круљ 4. Александра Карић
5. Наташа Танасковић    
1. Светлана Келеман
2. Ана Младеновић
3. Љубица Пјевић
4. Александра Карић 5.Славица Јевић
6. Љубомир Костин
7. Радмила Радусин
8. Младен Бига 9. Александра Јањић
10. Маша Буха
1. Светлана Келеман
2. Ана Младеновић 3.Љубомир Костин
4. Александра Карић
5. Радмила Радусин
6. Јелена Стошић 7. Алан Жигић 8.Љиљана Рехнер
9. Младен Бига 10. Александра Јањић
11. Маша Буха  
1.Раде Марјановић 2.Ана Младеновић 3.Весна Тобџић Бескорвајниј 4.Љубица Пјевић 5.Велимир Јазић 6.Светлана Келеман
7. Младен Бига
8. Александра Јањић
9. Маша Буха
1.  Ана Младеновић
2. Славица Јевић
3. Витомирка Младић
4. Маја Петровић 5. Љиљана Рехнер
6. Љубица Пјевић
7. Соња Јелача 8.  Велимир Јазић
9. Предраг Круљ 10. Љубомир Костин 11.Александра Карић 12.Љиљана Чолић
13.Раде Марјановић
Стручно веће за разредну наставуСтручно веће за друштвене наукеСтручно веће за природне наукеУченички Парламент     
1.  Витомирка Младић
2. Љубица Пејвић 3. Соња Јелача
4. Љиља Жутић
5. Радмила Радусин
1. Маја Петровић
2. Славица Јевић
3. Јелена Стошић
4. Наташа Танасковић
5. Велимир Јазић
6. Алан Жигић 7. Љиљана Сенћански
8. Љубомир Костин
9. Александар Зељковић
10. Јелена Плавшић
1. Љиљана Рехнер
2. Раде Марјановић
3. Јована Сремачки
4. Предраг Круљ 5. Александра Карић
6. Милан Агбаба 7. Љиљана Чолић  
 1. Славица Јевић
2. Предраг Круљ 3. Александра Карић
 
Подели вест