Наставници

Разредна настава: Љиља Жутић, Соња Јелача, Витомирка Младић, Љубица Пјевић

Предметна настава:

Српски језик: Маја Петровић
Енглески језик: Славица Јевић

Рyски језик: Љиљана Самарџић, Јелена Стошић

Стручно веће за природне науке

Математика: Љиљана Рехнер

Биологија: Александра Карић
Физика: Мартин Михаиловић
Хемија: Јована Сремачки
Информатика и рачунарство: Предраг Круљ, Љиљана Рехнер

Стручно веће за друштвене науке

Историја: Велимир Јазић, Наташа Танасковић
Географија: Игор Лешчешен

Стручно веће за уметности и вештине

Музичка култура: Љиљана Сенћански
Ликовна култура: Алан Жигић
Физичко (и здравствено) васпитање: Мића Гаврилов

Техника и технологија: Предраг Круљ

Обавезни изборни предмети

Верска настава: Оливера Ђукановић

Подели вест