Од изазова до постигнућа, преносимо сазнања

У оквиру пројекта “Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике” реализован је курс School Innovation: A New Mindset for Teachers and Students, у Барселони, у периоду од 23. 10. до 28. 10. 2023. године коме су присуствовали: Раде Марјановић, Маја Петровић и Љиљана Рехнер. Курс се одржавао у просторијама EUROPASS Academy of Creativity, а предавач је била Марина Морено. Осим наша три представника курус су похађали и наставници из Белгије, Немачке, Бугарске, Летоније и Литваније. Профил полазника курса је био разнолик, од учитељице, наставнице енглеског, наставника физичког, наставника физике до директора запослених у државним школама али било је и колега из приватних школа, запослених у редовним или школама специјализованим за рад са децом са сметњама у развоју.

Први корак у увођењу нових приступа наставном процесу, ради повећања мотивације ученика, је сарадња и преношење знања нашим колегама. Утиске са курса у неформалним разговорима поједини су већ чули, алу се обједињеном презентацијом постигло да утиске и сазнања пренесемо свим колегама.

На седници наставничког већа чланови тима презентовали су активности са курса реализоване у оквиру мобилности у пројекту. Присутним колегама пренета су вештине и знања која су учесници понели са курса, теорија која је усвојена и реализоване су практичне вежбе. Циљ реализованих вежби је био да колеге кроз примену ових активности боље спознају и усвоје све што оне доносе у конкретној ситуацији. На основу утисака рекли бисмо да су са презентације отишли надахнути за промене. Договорени су и кораци за наредне активности у оквиру пројекта.

Од изазова до постигнућа: Како мотивисати ученике

Подели вест