Позив за подношење понуда 01/2019

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 01/2019

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка   добара – хране и пића за школску кухињу

Подели вест