Одлука о додели уговора

Основна школа „Алекса Шантић“ Војводе Путника 6, Степановићево, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 2/2018, Уговор о јавној набавци добара – Снабдевање електричном енергијом додељује ЈП ЕПС Београд , Балканска 13, Београд.

Подели вест